Muška neplodnost : Šta utiče na broj spermatozoida

Podelite sa ostalima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0

Muškarci preterano brinu o broju pokretljivih spermatozoida da ponekad zaborave na važnost njihovog kvaliteta koji je od presudnog značaja za plodnost. Na nesreću oko 15 % parova nije sposobno da začne dete nakon seksualnog odnosa. Muška neplodnost može biti uzrokovana brojnim faktorima, koji obuhvataju produkciju spermatozoida, motilitet, i blok u oticanju sperme. Preterana upotreba alkohola i cigareta pouzdano i dokazano loše utiče na kvalitet sperme. Pored ovih poznatih faktora postoji i sledećih 6 faktora o kojima se malo zna i malo vodi računa, a koji mogu uticati na broj spermatozoida.

Prvi na listi je, verovali ili ne, upotreba slanine. Iako je veoma ukusna i isto toliko nezdrava za kardiovaskularni sistem, pokazano je da slanina utiče na broj spermatozoida. Nedavno je sprovedena studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard, koja je na 156 muških ispitanika, preko invitro fertilizacije dokazala štetno dejstvo slanine. U studiji su praćene navike u ishrani oba partnera, uključujući podatke koliko su često jeli meso i mesne prerađevine. Muškarci koji su jeli više mesa imali su 5.5 % normalnih spermatozoida, u poređenju sa onima koji su jeli manje mesa koji su imali oko 7.2 % normalnih spermatozoida. U suprotnosti sa navikom upotrebe mesa i mesnih proizvoda, muškarci koji su konzumirali ribu, popravili su kvalitet svoje sperme. Konačan zaključak ove studije je da meso i mesne prerađevine pogoršavaju, dok riba poboljšava kvalitet spermatozoida.

Drugi faktor koji značajno utiče na spermatozoide je boravak u sauni. Ukoliko brinete o svojoj plodnosti, sauna nije baš najzdraviji način da se znojite. Naime, ovo je dokazano u studiji koja je sprovedena na Univerzitetu u Padovi. Istraživači su posmatrali 15 muškaraca poreklom iz Finske, koji su prethodno imali normalan broj spermatozoida. Oni su boravili u sauni 15 minuta dva puta nedeljno tokom 3 meseca. Nakon toga analizirani su uzorci sperme i krvi i pokazano da je broj spermatozoida značajno opao i ostao mali tokom sledeća 3 meseca. Tokom ispitivanja ispitanici se nisu izlagali sauni godinu dana pre ispitivanja, i merena im je temperatura skrotuma pre i posle upotrebe saune. Nakon 6 meseci od istraživanja produkcija sperme se vratila na normalan nivo. Izbegavanje zagrevanja testisa, posebno izlaganje sauni, u zemljama u kojima je sauna popularna, predstavlja dobar savet muškarcima koji imaju problema sa neplodnošću.

Treći faktor nam je svima jako dobro poznat i predstavljan je u vidu svakodnevnog stresa i anksioznosti. Stres ima dramatičan negativan uticaj na celokupno zdravlje uključujući i plodnost. Opet navodimo nedavno sprovedenu studiju koja je posmatrala 193 muškarca starosti 38 do 49 godina, koji su praćeni na osnovu subjektivne i objektivne skale kojoj se pratio nivo stresa u životu i na poslu. Istraživanje je sprovedeno na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kaliforniji. Rezultati pokazuju da stres svakodnevnog života ima uticaj na plodnost, dok stres na poslu ne utiče na plodnost muškaraca. Sa druge strane stres na poslu dokazano smanjuje nivo testosterona kod muškaraca. Muškarci koji su pod hroničnim stresom imaju manji broj spermatozoida u ejakulatu i veću verovatnoću da oni budu deformisani i oštećenog motiliteta. Ovakvi deficiti utiču na plodnost.

Upotreba laptopa je jedan od uzroka nepolodnosti. Ono što utiče na broj spermatozoida je toplina koju generiše ovaj uređaj, te i ako se radi o laptopu nemojte da držati na krilu. Posebno uključen WiFi može uticati na plodnost muškaraca. Studija objavljena u žurnalu Sterility and Fertility, sprovedena je uzimanjem uzoraka sperme 29 muškaraca i stavljanjem ispod laptopa sa uključenim WiFi. Laptop je konstantno radio skidajući i postavljajući podatke na mrežu kako bi WiFi stalno bio aktivan. Kako bi dokazali da temperatura nije jedini faktor koji utiče na broj spermatozoida, uključen je klima uređaj kako bi održavao konstantnu teperaturu od 77 stepeni F. Zračenje poreklom od WiFi veze izazvalo je promene u DNK i smanjen motilitet sperme.

Jedan od posebno ozbiljnih uzroka muške neplodnosti jeste izlaganje pesticidima. Izlaganje pesticidima dovodi do jako ozbiljnih zdravstvenih posledica u vidu urođenih anomalija, oštećenja nervnog sistema, raka, i smanjenog broja spermatozoida. Istraživanje sprovedeno na Džordž Vašington Univerzitetu posmatralo je 17 studija koje su se bavile uticajem pesticida na mušku neplodnost. Posmatrani su piretroidi i organofosfati, dve vrste pesticida kojima su ljudi često izloženi. Od 17 studija 15 pokazalo značajno oštećenje kvaliteta sperme usled izloženosti pesticidima. Sve studije su pokazale pad u koncentraciji spermatozoida, dok su pak druge pokazale smanjeni motilitet spermatozoida.

Pušenje marihuane, i pored brojnih istraživanja koja pokazuju navodno pozitivno dejstvo upotrebe marihuane u zdravstvene svrhe, loše utiče na plodnost muškaraca. Istraživenje sprovedeno na Univerzitetu Bafalo, pokazalo je da spermatozoidi osoba koje puše marihuanu, ne stižu do jajne ćelije, jer kreću prerano i plivaju prebrzo. Kako bi ispitali uticaj tetrahidrokanabinola na spermatozoide, istraživači su posmatrali osobe koje su pušile marihuanu 14 puta nedeljno u toku poslednjih 5 godina. Laboratorijski testovi su pokazali da njihovi spermatozoiidi plivaju nasumično i da po dospeću ne uspevaju da oplode jajnu ćeliju. Spermatozoidi kod ovih osoba se iscrpe dok stignu do jajne ćelije, te nisu sposobni da je oplode.

Komentari su isključeni.

Navigacija objave