Oglašavanje i uređivačka politika

Na Masmedika internet sajtu osnovni prioritet kome težimo jeste precizna, celovita i dobro izbalansirana medicinska informacija. Uređivačka politika i oglašavanje definiše način na koji biramo i recenziramo medicinski sadržaj na našem sajtu, kao i način na koji tretiramo oglašavanje i sponzorisani sadržaj, ali i njihovo razdvajanje od medicinskog sadržaja.
Ova Uređivačka politika i oglašavanje se odnosi samo na Masmedika.com internet sajt. Svaki drugi internet sajt ima svoja pravila uređivačke politike i oglašavanja, sa kojima se treba upoznati kada pristupate sajtu. Ne možemo biti odgovorni za uređivačku politiku i oglašavanje drugih sajtova, nakon što napustite Masmedika.com.
Ukoliko se naša uređivačka politika i oglašavanje bitno promene, blagovremeno ćemo Vas obavestiti o promenama. Moguće su i manje izmene u uređivačkoj politici koje ne bi narušile osnovni cilj koji se trudimo da dostignemo, o kojima ćete takođe biti blagovremeno obavešteni.
Na našem sajtu rade osobe koje su odgovorne za selekciju, razvoj i održavanje medicinskog sadržaja. Trudimo se da napravimo jasnu razliku između autorskog medicinskog sadržaja i komercijalnog materijala, odnosno bilo kakvog teksta koji može biti prezentiran od sponzora.
Sav materijal na našem sajtu je delo našeg stručnog tima, ili je preuzet od drugih izvora čiji smo uređivački proces evaluirali i verifikovali kao prihvatljiv. Sadržaj našeg sajta obuhvata tekstove naših lekara, kao i drugih medicinskih profesionalaca sa kojima sarađujemo. Tekstovi na našem sajtu su evaluirani od strane stručnih lica radi odgovarajućeg balansa informacija. Izvori koje koristimo u produkciji sadržaja potiču od relevantnih medicinskih institucija, neprofitnih organizacija, medicinskih publicista i profitabilnih kompanija koje pružaju vesti i informacije u oblasti zdravstvene zaštite. Naši urednici recenziraju najveći deo sadržaja eksternih izvora u smislu preciznosti, balansa i kompletnosti informacija, pre nego one budu postavljene na naš sajt. U najvećem broju slučajeva sadržaj koji preuzimamo od drugih je već recenziran od strane stručnjaka samog izvora informacija ili nezavisnih stručnjaka iz date oblasti. Urednici našeg sajta redovno recenziraju sadržaj Masmedika.com-a kako bi osigurali relevantnost medicinskih informacija. Kada je to neophodno, sadržaj za koji se utvrdi da je netačan ili zastareo biće ispravljen, izmenjen, ili premešten u arhivu, odnosno uklonjen. Kako biste na vreme bili informisani o promenama, koristićemo napomenu urednika u ovakvim slučajevima.
Na našem sajtu se mogu naći logo-i različitih kompanija, kao i linkovi ka drugim web sajtovima. To ne znači da mi preporučujemo ove kompanije i njihove proizvode, usluge ili sadržaj koji nude našim korisnicima niti garantujemo za njihov kvalitet u bilo kom smislu. Kada želimo da preporučimo neku kompaniju ili sajt, mi ćemo to jasno označiti pored konkretnog logo-a ili linka.
Većina sajtova sa medicinskim informacijama na internetu pokriva deo svojih troškova oglašavanjem i sponzorstvom uključujući oglašavanje banerima. U vezi sa sponzorstvom i drugim vrstama finansiranja želimo da definišemo sledeće principe.
Jasno ćemo staviti do znanja ko je vlasnik sajta i koji delovi sajta su kreirani od strane sponzora i ko su oni. Na primer sajt može sadržati oblast srodnu tematici našeg web sajta u kojoj partner nudi proizvode i usluge. Jasno ćemo odvojiti svaki slučaj kada na našem sajtu postavimo medicinske informacije koje su kreirane od strane sponzora ili oglašivača.
Zadržavamo pravo ostvarivanja prihoda u vezi sa oglašavanjem i sponzorisanim medicinskim sadržajem na našem sajtu uključujući prihode od oglašavanja, procenat od prodatog proizvoda i naknade bazirane na korišćenju likova ka drugim sajtovima.
Za medicinski sadržaj na našem sajtu jasno ćemo označiti autora i datum kada je materijal poslednji put izmenjen. Kada prezentujemo medicinske informacije koje su rezultat kliničkih studija jasno ćemo naznačiti istraživača kao i njegove saradnike.
Oglašivački prostor kao što su baneri biće jasno razdvojeni od sadržaja. U tom smislu svaki sadržaj sponzora je jasno označen kao takav te fizički odvojen od autorskog sadržaja. Takođe, vršimo selekciju oglasa koje postavljamo. Naša pravila oglašavanja su sledeća.
Jasno ćemo na sajtu razdovjiti oglašavanje od medicinskog sadržaja korišćenjem ključnih reči, dizajna i položaja teksta. Masmedika.com će biti dizajniran na način kojim se izbegava mogućnost mešanja reklama i medicinskog sadržaja.
Odgovornost samog oglašivača je da se pridržava međunarodnih i lokalnih zakona i propisa pri reklamiranju. Zadržavamo pravo da prilagodimo sve oglase i sav komercijalni sadržaj kako bi on bio u skladu sa važećim zakonima i propisima i da ukoliko postanemo svesni kršenja zakona ili propisa i ovih preporuka, uklonimo oglas.
Zadržavamo apsolutno diskreciono pravo u smislu interpretacije i primene ovih pravila oglašavanja kao i svih ostalih pitanja vezanih za oglašavanje na Masmedika.com. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo pravila. Svaka promena će biti blagovremeno prezentirana na sajtu.
Ni pod kojim uslovima postavljanje oglasa na naš sajt ne može biti shvaćeno kao naša podrška ili promovisanje proizvoda ili servisa reklamiranih na našem sajtu.
Zadržavamo pravo da odbacimo i uklonimo u bilo kom trenutku bilo koji komercijani sadržaj sa Masmedika.com iz bilo kog razloga, i da uputimo obaveštenje oglašivaču o uklanjanju oglasa zajedno sa razlozima za takvo delovanje. Nećemo prihvatiti oglase koji po našem mišljenju sadrže neutemeljene zaključke o terapijskim prednostima pojedinih proizvoda ili lažne, odnosno informacije koje mogu dovesti do zablude. Takođe, nećemo prihvatiti oglase koji po našem mišljenju nisu precizni i u duhu dobrog ukusa. Ni u jednom trenutku nećemo dozvoliti postavljanje oglasa za ilegalne i sumnjive proizvode. Oglas ne sme sadržati obmanjujući i uvredljiv materijal uključujući i onaj koji ismeva ili omalovažava pojedinca ili grupu u smislu njihovih godina, boje kože, nacionalnosti, rase, religije, pola, seksualne orjentacije ili hendikepa. Oglas ne sme sadržati sadržaj vezan za aklohol, vatreno oružje, municiju, kockanje, pornografiju ili duvan. Oglašivači moraju poštovati uslove u vezi sa privatnošću naših korisnika i ne smeju pokušavati da identifikuju bilo kog od korisnika Masmedika.com ili učine neodgovarajući pristup ličnim podacima korisnika na bilo koji način i koristeći bilo koje sredstvo.
Nijedan oblik oglašavanja neće biti dozvoljen ako bi na bilo koji način mogao da ugrozi ugled Masmedika.com ili pojedinaca i organizacija koje sarađuju sa nama.
Eksplicitna preporuka
Molimo Vas da imate u vidu sledeće: Masmedika.com je sajt koji se bavi medicinskom tematikom te linkove prema našam sajtu prihvatamo samo od sajtova koji se bave istom tematikom.Izuzetak mogu predstavljati pojedinci ili kompanije zaslužne za razvoj internet prezentacije. Iako nismo u stanju, niti želimo da Vas sprečimo da postavite link prema nama, molimo Vas da nas obavestite pre nego što to uradite.
Postoji nekoliko načina na koje razmenjujemo linkove sa drugim sajtovima. Nama najomiljeniji i najefikasniji način je povezivanje preko ključnih reči našeg sadržaja sajta koje se nalaze u kontekstu Vašeg sajta, i obratno, odnosno Vaših ključnih reči. Druga opcija je preporučeni link na kraju teksta.
Jedna od opcija je postavljenje linkova ka sajtovima sa kojima dugo i dobro sarađujemo na dnu početne stranice, koji će biti označeni kao saradnici ili partneri.
Podržavamo i razmenu banera, ali sa prethodnom procenom dizajna i sadržaja banera uz konsultaciju sa nadležnim osobama.
Pošto je Masmedika.com internet sajt na srpskom jeziku poželjno je, ali ne i apsolutno obavezno, da sadržaj oglašivača bude prilagođen srpskom govornom području.
Uz sve prethodno navedeno podrazumeva se reciprocitet u onom obliku i na onaj način koji odgovara ugledu Masmedika.com uz puno poštovanje uslova, dizajna, pravila i ugleda koje propisuje Vaš sajt.
Molimo Vas da piratske, pornografske i druge neodgovarajuće sadržaje nikako ne linkujete sa našim sajtom.
Reklamiranje preparata i usluga moguće je za sada samo na stranicama na srpskom jeziku uz odgovarajuću nadoknadu i u skladu sa važećim zakonom. Za cenovnik naših usluga i sve u vezi sa reklamiranjem molimo Vas da nas kontaktirate, nakon čega ćemo Vam pružiti detaljnije informacije o uslovima reklamiranja, usluzi koju nudimo, načinu reklamiranja.
Mi smo uvek otvoreni za saradnju te u vezi bilo kog pitanja koje imate možete da nas kontaktirate na ponuđene adrese elektronske pošte.
Urednička politika i uslovi oglašavanja su poslednji put izmenjeni 19.1.2014.godine.