O nama

masmedika

Masmedika

Zdravo svima! I dobrodošli na sajt/blog Masmedika!

Masmedika je razvijen sa ciljem da pruži najnovije i lako razumljive medicinske informacije. Sadržaj prezentacije može sadržati pojmove koji su namenjeni medicinskim profesionalcima, te Vam savetujemo da sadržajima pristupite kritički, i sami postavite granicu u pogledu opširnosti i kompleksnosti informacije koja Vam je neophodna. Masmedika predstavlja kolekciju korisnih i proverenih medicinskih saznanja, pozitivnih stavova i zdravih navika, u službi očuvanja i unapređenja zdravlja. Masmedika je napravljen isključivo u edukativne svrhe. Ukoliko imate zdravstveni problem molimo Vas da se OBAVEZNO obratite Vašem izabranom lekaru.  Nikako Vam ne savetujemo da predstavljena medicinska znanja primenjujete sami.

Naš moto: „Zdravlje dostupno svima“, izražava našu nameru da raznovrsnim i zanimiljivim medicinskim informacijama obogatimo Vaša znanja, podignemo nivo zdravstvene kulture i aktivno pomognemo Vaše napore ka očuvanju i unapređenju zdravlja.

Najbolji način da više saznate o nama je da pogledate sadržaje na sajtu Masmedika.