Stajanje tokom sastanka povećava produktivnost

Podelite sa ostalima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0

Nova studija predlaže stajanje tokom sastanka što povećava produktivnost u organizacijama. Pronađeno je da u poređenju sa sedenjem, grupe koje su držale sastanke na kojima se ne sedi više oduševljene idejama, manje agresivne u branjenju svojih ideja i što vodi boljoj elaboraciji ideja i indirektno doprinosi funkcionisanju grupe. Istraživači Olin Business School Univerziteta Washington u St. Louisu, objavili su svoje nalaze Social Psychological and Personality Science.

Andrew Knight, vodeći profesor ove studije, tvrdi da bi organizacije trebalo da organizuju svoje prostorije na način koji stimuliše obavljanje posla na način koji ne uključuje sedenje. Prema njihovim nalazima i male promene u organizaciji prostora utiču na način na koji radnici interaguju jedni sa drugima. Na osnovu studije predlaže se uklanjanje stolica iz radnog prostora, kako bi se uticalo na zdravstvene efekte koje produženo sedenje ima na zdravlje radnika. Postoje brojni dokazi da dugotrajno sedenje povećava rizik od razvoja brojnih hroničnih oboljenja.

Istraživači su se interesovali za produktinost na sastancima na kojima se stoji u poređenju sa onima na kojim se sedelo. U to vreme dešavale su se promene o organizovanju prostora na pomenutom univerzitetu. Pošto su im ponuđeni stolovi za kojima se stoji, interesovalo ih je kako će to uticati na rad u grupi.

Za potrebe studije pozvali su učesnike da rade u grupama po 30 minuta, kako bi smislili i snimili video za potrebe univerziteta. Timovi su radili u prostorijama u kojima ima stolica i u kojima nema mesta za sedenje. Efikasnost je procenjivana na više načina. Asistenti na istraživanju su posmatrali grupe i ocenjivali njihov timski rad, kao i kvalitet videa koji su napravili. Takođe su pitali učesnike kako procenjuju rad svojih članova tima tokom sastanka. Merili su koliko su bili oduševljeni učesnici za vreme sastanka. Efekti su mereni tehnološkim napravama, kao što su senzori na zglobovima i telu sličnim metodama poligrafa, koji su beležili emotivnu reakciju.

Rezultati studije su pokazali da su grupe koje su stajale tokom sastanaka bile psihološki više uzbuđene, te da su proizvele bolji video snimak. U grupama u kojima se stajalo primećeno je da pojedinci imaju manje krut stav vezano za odbranu svojih ideja. Ovo pokazuje da su u grupama koje su stajale, pojedinci bili skoloni boljoj razmeni informacija, te da je to dovelo do razvoja kvalitetnijih video snimaka.

Prema rečima profesora Kinga ovo istraživanje je značajno jer pokazuje kako prostor u kome ljudi rade utiče na njihov rad i razmišljanje, kao i na način na koji ljudi interaguju jedni sa drugima. Ovo je jedna od malobrojnih studija u kojoj je korišćena senzorska tehnologija kojom se može proceniti efekat ponašanja ljudi u zavisnosti od promena u organizaciji rada.

Istraživači sa Stanford Univerziteta u Kaliforniji pokazali su da šetnja pokazuje povećanje kreativnosti kod ljudi 60 %. Sa druge strane ova studija je pokazala da ni sve vrste raazmišljanja nisu iste. Kreativno, divergentno mišljenje i brejnstorming se razlikuju od konvergentnog, fokusiranog mišljenja, koje zahteva pojedinačan tačan odgovor. Kod nekih oblika mišljenja pokazano je da smo mnogo efektivniji kada sedimo nego kada stojimo.

Komentari su isključeni.

Navigacija objave