Lek protiv raka dojke efektivan kod neplodnosti

Podelite sa ostalima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0

Prema rečima istraživača Letrozol, povećava procenat žena koje su ostale u drugom stanju, a koje boluju od sindroma policističnih jajnika. Prema nalazima najnovije studije, žene koje boluju od sindroma policističnih jajnika imaju veće šanse da ostanu u drugom stanju ukoliko koriste lek kojim se leči rak dojke, nego prilikom primene trenutne terapije prvog izbora. Ova studija pokazuje da je lek protiv raka dojke efektivan kod neplodnosti.

Sindrom policističnih jajnika je jedan od najčešćih uzroka ženskog infertiliteta. Ovaj sindrom prouzrokoje veće vrednosti androgenih hormona u serumu, retke menstruacije sa malim cistama na jajnicima. Zahvata oko 5 do 10 % žena u reproduktivnom periodu. Trenutno, sindrom policističnih jajnika, se leči primenom clomiphina, koji povećava plodnost kod ovih žena. Međutim, nova studija pokazuje da primena leka letrozole (Femara), dovodi do boljeg procenta ovulacija, začeća i porođaja.

Prema rečima vodećeg eksperta ovog istraživanja profesora ginekologije i akušerstva na medicinskom fakultetu Univerziteta Penn State, Dr. Ričarda Legra, pronađen je jednostavan prilično siguran i efektivniji tretman.

Clomiphine, koji deluje stimilišući ovulaciju, bio je standard u terapiji ovog oboljenja godinama, ali je izazivao veliki procenat višestukih trudnoća. Letrozol je lek koji se koristi u terapiji raka dojke kod postmenopauzalnih žena, i koji deluje na taj način što smanjuje produkciju estrogena, pri čemu jajnici luče više ovoga hormona. Studija je publikovana u žurnalu New England Journal of Medicine, 10. jula 2014. godine.

U studiji je pokazano da 28 % žena koje su uzimale letrozol dobilo dete nakon 5 ciklusa, u poređenju sa 19 % koje su uzimale clomiphen. Takođe, žene koje su uzimale letrozol imale su manju incidencu blizanačkih trudnoća, 3 trudnoće na prema 7 prema nalazima studije. Prema navodima pomenutog profesora, povećanje rađanja od 40 % je jako dobar rezultat. Da li će letrozol povećati pojavu urođenih anomalija nije poznato. Potrebne su studije koje će pokazati koliki će biti procenat urođenih defekata ploda prilikom primene letrozola. Letrozol je lek koji nije skuplji od klomifena, te predstavlja dobru i priuštivu terapiju infertiliteta.

Dr. Avner Hershlag, specijalista za lečenje infertiliteta sa North Shore-LIJ Health System, u Manhasset, New York, kaže da ova studija potvrđuje ranija opažanja. Ova studije pokazuje da lek nije da je samo pogodan za žene sa policističnim jajnicima, već pokazuje veći procenat ovulacija i rođenja žive dece. Prema njegovim navodima u terapiji koju on primenjuje podjednako su zastupljena oba leka.

Za potrebe studije posmatrano je 750 žena policističnim jajnicima koje su uzimale pomenute lekove. Lekovi su davani tokom 5 menstrualnih ciklusa, pri čemu je na početku svakog ciklusa povećavana doza. Prilikom poređenja procenat ovulacije kod letrozola je 62 %, a kod klomifena 48 %. Urođenje anomalije su bile retke, sa istom učestalošću kod primene oba leka. Procenat urođenih anomalija je isti oako kod žena koje su začele bez ikakve terapije.

Komentari su isključeni.

Navigacija objave