Kombinovani pristup u odvikavanju od pušenja

Podelite sa ostalima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0

Kombinovanjem dve metode u borbi protiv pušenja, recimo tableta i nikotinskih flastera, povećava kratkoročno verovatnoću da će osoba prestati da puši. Kombinovani pristup u odvikavanju od pušenja pokazao se sigurnim, iako su potrebna dopunska ispitivanja kako bi se definitivno potvrdio ovaj nalaz, kaže Dr. Coenie Koegelenberg, profesor pulmologije na Stellenbosch Univerzitetu u Južnoj Africi. Prema njegovim rečima, iako upotreba dva preparata košta više prilikom odvikavanja od pušenja, njihova primena traje relativno kratko i jeftina je u poređenju sa cenom efekata pušenja po zdravlje.

Lek vareniclin se koristi u odvikavanju od pušenja. Ovaj lek deluje tako što ometa delovanje nikotina na mozak pušača. Pacijenti koji uzimaju ovaj lek imaju veći rizik od srčanog ili moždanog udara, ali je ovaj rizik mali u poređenju sa zdravsvenim posledicama pušenja.

Sa druge strane nikotinski flasteri snabdevaju organizam nikotinom, koji stvara zavisnost kod pušenja. Na ovaj način smanjuju se simptomi apstinencijalnog sindroma kod prestanka pušenja.

Iako je studija pronašla da je kombinovani tretman efektivniji od primene recimo samo flastera, ne radi se o magičnom rešenju. Više od jedne trećine ispitanika od ukupno 400 ispitanih je i dalje pušilo i pored šestomesečne primene ovakve terapije. Kombinovanje flastera i lekova je i ranije predlagano ali nije bilo jasno da li ovakav pristup može imati bolji terapijski efekat od pojedinačnog agensa.

Potrebno je napomenuti da je ovi studiju sponzorisale farmaceutske kompanije Pfizer i Mc Neil, koje su proizvođeči pomenutog leka i flastera za odvikavanje od pušenja. Studija je objavljena u magazinu Journal of the American Medical Association, u julu 2014. godine.

U studiji je 446 ispitanika , najvećim delom žena, nasumice podvrgnuto primeni vareniclina u kombinaciji sa flasterom ili u kombinaciji sa placebom. Tretman je trajao 14 nedelja. Nakon 12 nedelja oko 55 % pacijenata koji su koristili kombinaciju sredstava prestalo je da puši, dok je u drugoj grupi koja je koristila flaster i placebo prestalo da puši 41 %. Nakon 6 meseci u prvoj brupi prestalo je da puši 49 % osoba, dok je u drugoj grupi prestalo da puši 33 % osoba.

Kada govorimo o neželjenim dejstvima, grupa koja je koristila i flaster i lek imala je više neželjenih dejstava i to nauzeje, pospanost, kožne reakcije, zatvor i depresivno reagovanje. Od svih neželjenih dejstava samo kožne reakcije su se javljale u statistički značajnom broju (kod 14 % u grupi sa kombinovanom terapijom, naspram 8 % u grupi koja je koristila flaster i placebo).

Prema farmaceutskoj kompaniji Pfizer cene ovih medikamenata su oko od 1.5 do 6.5 dolara dnavno za lek, odnosno oko 4 dolara dnavno za flaster, te u americi neka osiguravajuća društva nude pokrivanje troškova svojim osihuranicima.

U studiji nije razjašnjeno zašto ova kombinacije deluje bolje od pojedinačnog sredstva mada se smatra da je u pitanju način na koji njihova kombinacija prekida delovanje nikotina na mozak. Dr. Michael Siegel iz univerzitetske bolnice za javno zdravlje u Bostonu tvrdi da je ovo korisno istraživanje jer su prethodnih godina pacijenti tretirani ili flasterom ili lekovima nikad kombinovanom terapijom. Ipak ovo je jedna od prvih studija koja nudi rezultate o kombinovanom efektu lekova i flastera protiv pušenja. I pored medikamenata i flastera, prestanak pušenja je za neke ispitanike veoma težak, te ne neophodno pronaći efikasan lek, prema rečima pomenutog profesora.

Ova studija ne daje definitivne rezultate o kombinovanoj upotrebi flastera i lekova, te ovakav pristup ne treba prihvatiti kao preporuku, dok se definitivno ne razjasne svi aspekti ovakve terapije odvikavanja od pušenja cigareta.

Komentari su isključeni.

Navigacija objave