Rak prostate

Podelite sa ostalima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn0
Rak prostate

Rak prostate

Rak prostate je najčešći tumor kod muškaraca nakon raka pluća. Javlja se kod 1 od 6 belaca, i nešto češće kod 1 od 5 crnaca. Značajne varijacije u statističkim podacima vezanim za rak prostate u različitim regijonima sveta objašnjavaju se uticajem genetskih faktora na razvoj bolesti. Porodična predispozicija se pojavljuje kao značajan faktor u nastanku bolesti. Način ishrane, takođe, igra značajnu ulogu u nastanku bolesti. Verovatnoća dijagnostikovanja raka prostate raste sa starošću pacijenta. Trenutno, najveći broj pacijenata kod kojih je dijagnostikovan rak prostate, pronađen je putem skrininga, preko prostata specifičnog antigena (PSA) ili preko nalaza prilikom digitorektalnog pregleda, kod asimptomatskih muškaraca. Skrining raka prostate je kontroverzna tema u najvećoj meri zbog suprostavljenih nalaza prospektivnih randomiziranih studija. Pravilna edukacija pacijenata o rizicima i dobrim stranama skrininga je veoma značajna u donošenju pravilinih odluka prilikom dijagnostikovanja bolesti, isto kao i informisanost o metodama lečenja kod pacijenata sa dijagnostikovanim oboljenjem.

Anatomija prostate

Prostata se nalazi ispod bešike, gde okružuje prostatični deo uretre. Prostata je okružena kapsulom i odvojena fascijom od rektuma fascijom koja se naziva Denonvilliersova aponeuroza. Donja vezikalna arterija, koja se odvaja od unutrašnje bedrene arterije, snabdeva krvlju donji deo bešike i prostatu. Zajedno sa vaskularizacijom pružaju se nervna vlakna pelvičnog pleksusa, koja potiču od S2 do S4 korena i Th 10 do Th 12 korena, i leže na prednjoj strani rektuma sa obe strane prostate. Ovaj neurovaskularni splet nastao od pelvičnog pleksusa značajan je za erektilnu funkciju.

Rak prostate – Patofiziologija

Rak prostate, uostalom kao i druge maligne bolesti, razvija se kada nekontrolisana deoba ćelija nadvlada sposobnost imuniteta da uništi maligne ćelije. Najveći broj tumora prostate su histopatološki adenokarcinomi (oko 95%). Kod oko 4 % radi se o malignitetu sa tranzitornim tipom ćelija koje potiču od epitela prostatične uretre. Neuroendokrini tumori potiču od stem čelija koje su normalno prisutne u prostati. Planocelularni karcinom čini oko 1% svih karcinoma prostate. Od ukupnog broja tumora prostate oko 70 % se javlja u perifernoj zoni, oko 15 – 20 % se javlja u centralnoj zoni, dok na tranzitornu zonu otpada oko 10 – 15 %. Najveći broj tumora prostate su multifokalni sa istovremenim zahvatanjem više zona prostate.

Kod lokalno invazivnog oboljenja tumor tranzitorne zone se propagira u vrat bešike, dok se tumor prostate periferne lokalizacije širi u seminalne vezikule. Proboj prostatične kapsule nastaje relativno kasno, kao i perivaskularno i perineuralno širenje.

Mehanizam nastanka lokalnih i udaljenih metastaza nije dovoljno ispitan. Ova maligna bolest se rano proširi u kosti bez postojanja značajne regionalne limfadenopatije. Trenutno postoje dve dominantne teorije, gde se prema prvoj, bolest širi preko limfatičnih i venskih puteva u donji deo lumbalne kičme. Prema drugoj teoriji oboljenje se širi u ona tkiva u kojima postoje neophodni tkivni faktori rasta, kao što je kost. Dokazane su i metastaze u jetri, plućima i nadbubregu.

Vreme za koje tumor udvostruči svoju veličinu procenjuje se na oko 4 godine u proseku. Kod malog broja osoba ovo vreme iznosi oko 2 godine. Ovo vreme se sve više skraćuje kako tumor napreduje i povećava svoju agresivnost. Veći tumori imaju veći Glisonov skor i kraće vreme rasta.

Rak prostate – Etiologija

Kako je prethodno rečeno, genetski faktor je jako značajan u nastanku raka prostate. Dobar primer za ovu tvrdnju je činjenica da osobe koji imaju poreklo iz podsaharske Afrike, imaju znatno veći rizik da obole od raka prostate, u poređenju sa osobama koje vode poreklo iz Azije, gde postoji jako mali rizik od nastanka bolesti. Sa druge strane, češća pojava bolesti kod osoba azijskog porekla koje su migrirale u Ameriku pokazuju da način života i faktori sredine i te kako utiču na nastanak oboljenja. U najvećem delu ovakav uticaj ispoljava se kroz ishranu.

Studije sprovedene u različitim regionima sveta identifikovale su region 8q24 osmog hromozoma kao region koji je povezan sa povećanim rizikom od nastanka raka prostate. Genske promene na hromozomima 1, 17 i X hromozomu su pronađene kod pacijenata sa porodičnom pojavom bolesti. Na hromomozomu 1 nalaze se dva značajna gena, HPC1 (hereditary prostate cancer 1) gen i PCAP (predisposing for cancer of the prostate) gen, dok se na X hromozomu nalazi humani gen za rak prostate.

Genetske studije su pokazale da izražena genetska predispozicija jeste odgovorna za 5 – 10 % slučajeva nastanka raka prostate. Osobe koje u porodičnoj anamnezi imaju obolelog od raka prostate imaju veći rizik od nastanka raka prostate i kod njih se oboljenje manifestuje 6 do 7 godina ranije.

Pored genetskih faktora, ishrana igra značajnu ulogu u nastanku oboljenja, i to pre svega preteran unos masti i gojaznost.

Hormoni imaju značajnu ulogu u nastanku raka prostate. Na to ukazuju regresija tumora prilikom kastracije, kao i činjenica da se oboljenje ne javlja kod evnuha. Studija prevencije raka prostate (Prostate Cancer Prevention Trial) pokazala je da upotreba lekova koji inhibiraju aktivnost 5 alfa reduktaze dovodi do smanjenja prevalence raka prostate, ali da se u slučajevima u kojima se pojavi oboljenje, tumor ima histološki agresivniju formu. Još uvek nije poznato da li je zaista tako ili se radi o artefaktu sprovedene studije, što će pokazati dalja istraživanja. Istraživanje u kojem je upotrebljen dutasretid umesto finasterida, koji je upotrebljen u prethodnoj studiji, a koji blokira i D1 i D2 receptore za koje se vezuje 5 alfa reduktaza, pokazao je da dolazi do relativnog smanjenja rizika od razvoja raka prostate za oko 23 %. Naime, zbog ovog efekta koji još nije razjašnjen, a koji dovodi do nastanka agresivnijih oblika raka prostate kod osoba koje su lečene finasteridom i dutasteridom, američka administracija za hranu i lekove 2011. godine zahtevala je da se ova informacija prezentuje pacijentima kojima se ovi lekovi propisuju.

Rak prostate – Epidemiologija

Kada se govori o incidenci raka prostate značajno je napomenuti da ona varira u širokom opsegu i da su razlike u incidenciji i do 50 puta u različitim delovima sveta. Najveća incidenca je u Severnoj i Južnoj Americi, Australiji i Severnoj Evropi, dok je najmanja incidenca u Aziji.

Rak prostate se jako retko dijagnostikuje kod muškaraca mlađih od 40 godine, dok je neuobičajen kod muškaraca mlađih od 50 godina. Izuzetno veliko povećanje incidence raka prostate osamdesetih i devedesetih godina prolog veka nastalo je usled upotrebe PSA i digitorektalnog pregleda u dijagnostikovanju raka prostate. Još jedan od razloga povećanja incidence je postmortalna dijagnostika usled povećanja broja učinjenih patoloških obdukcija.

Prethodno smo naglasili da ishrana bogata životinjskim masnoćama povećava rizik od nastanka prostate. Pored toga pokazano je da pušenje cigareta, takođe, predstavlja značajan faktor u nastanu raka prostate. Pokazano je da kod pušača postoji veći mortalitet od raka prostate nego kod nepušača. Kod osoba koje su prestale da puše 10 godina pre dijagnostikovanja bolesti, mortalitet je iznosio kao i kod osoba koje nikada nisu pušile. Druge studije su pak pokazale da postoji veća rekurencija raka prostate kod osoba koje puše nakon učinjene radikalne prostatektomije. Druge studije, pak, interesantno, pokazuju da rak prostate povećava rizik od nastanka malignog melanoma.

Prevalencija bolesti je najveća kod amerikanaca poreklom iz Afrike, dok je kod hispanoamerikanaca ista kao i kod belaca. Najmanja prevalencija nalazi se kod osoba poreklom iz Azije. Mortalitet od oboljenja je dva puta veći kod crnaca nego kod belaca. Oboljenje se češće nalazi u poodmakloj fazi kod hispano i afroamerikanaca. Pokazano je da afroamerikanci imaju 15 % veće vrednosti testosterona od belaca. Pored toga, smatra se da je aktivnost 5 alfa reduktaze znatno veća kod afroamerikanaca nego kod belaca. Ne treba zaboraviti finansijski status, obrazovanje, dostupnost zdravstvene zaštite…

Raka prostate – Simptomi i znaci

Najčešći simpomi raka prostate su: dizurične tegobe ili retencija, bol u leđima i hematurija. Ipak, često su prethodno pomenuti simptomi uzrokovani drugim oboljenjima (npr. benignom hiperplazijom prostate). Fizikalnim pregledom ne može se definitivno razlikovati benigna hiperplazija prostate od raka prostate.

Najčešći simptomi u odmalkoj fazi bolesti su: kaheksija, osetljivost kostiju, limfedem donjih ekstremiteta i duboka venska tromboza, limfadenopatija, i prekomerna distenzija bešike usled opstrukcije tumorom.

Rak prostate – Dojagnostikovanje

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, fizikalnog nalaza, laboratorijskih nalaza i dopunske dijagnostike.

Anamnestički nalaz je bitan, ali situacija na terenu pokazuje da se rak prostate dijagnostikuje kod muškaraca koji nemaju tegobe, putem PSA, digitorektalnog pregleda ili čak putem transuretralne biopsije prilikom lečenja benigne hiperplazije prostate. Ove činjence ograničavaju značaj anamneze u dijagnostikovanju bolesti.

Kako je prethodno rečeno u eri pre PSA testiranja, najčešće tegobe ne koje su se pacijenti žalili bile su dizurične tegobe, otežano mokrenje, retencija, bol u leđima i mokrenje krvi. Sa uvođenjem PSA skrininga većina slučajeva raka prostate se dijagnosikuje u asimtomatskoj fazi. Kada se simptomi i pojave, oni mogu biti posledica drugog oboljenja, kao na primer benigne hiperplazije prostate.

Kada se govori o vrednostima PSA značajno je napomenuti da ni jedna vrednost PSA definitivno ne isključuje postojanje raka prostate. Rizik od postojanja raka prostate povećava se sa povećanjem vrednosti PSA, i to sa 8 % kod vrednosti PSA od 1ng/ml do 25% kod vrednosti PSA 4 – 10 ng/ml.

Digitalni rektalni pregled u velikoj meri zavisi od iskustva lekara. Promene kao što su asimetrija, promena teksture, osetljivost pri pregledu treba uzeti u obzir prilikom dijagnostikovanja u skladu sa vrednostima PSA. Opet, najveći broj pacijenata sa dijagnostikovanim rakom prostate ima normalan nalaz na digitorektalnom pregledu i povišene vrednosti PSA. U trenutnoj praksi, najveći broj pacijenata sa rakom prostate ima normalan nalaz na digitorektalnom pregledu, uz povećane vrednosti PSA.

Definitivna dijagnoza se postavlja biopsijom prostate. Lažno negativni rezultati su uobičajeni, te je potrebno izvesti višestuku biopsiju do detektovanja bolesti.

U diferencijalnoj dijagnozi treba misliti na prostatitis različite etiologije i naravno na benignu hiperplaziju prostate. Diferencijalna dijagnoza u poodmaklim slučajevima ne predstavlja problem. Koštane metastaze kod raka prostate mogu ličiti na Pagetovu boleti. Iako su koštane metastaze blastne prirode, mogu se javiti i litičke lezije, te mogu nastati patološki prelomi kostiju. Kod muškaraca koji su lečeni rilizing hormonom lutenzirajućeg hormona, moraju se razlikovati osteoporotske patološke frakture od onih izazvanih metastazama u kostima.

Neurološke manifestacije kod osoba sa dijagnostikovanim rakom prostate, u vidu iznanadne slabosti u nogama, mogu ukazati na kompresiju kičmene moždine. Iako su metastaze u mozgu retke, mogu se javiti izazivajući različit stepen neuroloških manifestacija. Limfomi su u stanju da izazovu promene na kostima slične metastazama kod raka prostate. Karcinom tranzitornih ćelija ili sarkom prostate češće se nalaz kod muškaraca koji su prethodno bili podvrgnuti zračnoj terapiji karlice iz bilo kog razloga, dok se planocelularni karcinom javlja kod muškaraca prethodno tretiranih hormonskom terapijom.

Rak prostate – Skrining

Da li će se muškarci podvrgnuti skriningu ostaje da se odredi u savetovanju sa izabranim lekarom, u zavisnosti od rizika i dobrobiti koje skrining može doneti. Savetuje se da se muškarci podrvgnu skriningu od 50. godine života. Ova granica se spušta na 40 do 45 godina, kada osoba ima jednog rođaka kome je dijagnostikovan rak prostate, odnosno skrining treba započeti u 40. godini, kad osoba ima više rođaka kod kojih je dijagnostikovan rak prostate. Zanimljivo je kontroverzno mišljenje američkog US Preventive Services Task Force. Ovo telo ne savetuje rutinsku upotrebu vrednosti PSA u skriningu raka prostate.

Lečenje raka prostate

Lečenje raka prosate zavisi od toga da li se radi o lokalizovanom ili rasporostranjenom oboljenju. Kod lokalizovanog oboljenja postoji više modela lečenja, a to su: radikalna prostatektomija, zračna terapija, aktivno praćenje i terapija deprivacije androgenih hormona (Androgen deprivation therapy (ADT)). Definitivno izlečenje metastatskog oblika raka prostate je retko moguće, i obično se svodi na usporenje progresije oboljenja i olakšavanje tegoba (kupiranje kancerskog bola).

Rak prostate – Prognoza

Indikatori koji se koriste u prognozi raka prosate, a koji su dobro utemeljeni i značajni, su: Glisonov stadijum ili skor, veličina tumora u vreme postavljanje i dijagnoze i zahvatanje i probijanje kapsule. Visok Glisonov stepen je vezan za lošiju prognozu, dok je tumor manjeg stepena vezan za bolju prognozu.

Uprkos opadanju incidence diseminovanog oboljenja od kraja prošlog veka do danas, ipak se procenjuje da se metastatska forma bolesti u trenutku postavljanja kliničke dijagnoze nalazi kod oko 30 % pacijenata. Bez obzira na Glisonov stadijum, PSA vrednost i ostale karakteristike tumora, smatra se da oko 30 % pacijenata bez obzira na inicijalni tretman teži ka izlečenju.

Jedan od skorova koji se upotrebljava u predviđanju preživljavanja kod raka prostate je CARPA skor (Cancer of the Prostate Risk Assessment score). Ovaj skor se izračunava na osnou: nivoa PSA, Glisonovog stadijuma, procenta pozitivnih biopsija, kliničkog stadijuma tumora i starosti pacijenta.

Neki molekularni markeri su se pokazali kao dobri prilikom postavljanja prognoze bolesti tokom lečenja, bilo da se radi o lokalizovanoj bolesti ili o bolesti sa metastazama. Genetske promene koje su povezane sa niskim preživljavanjem od raka prostate su: gubitak jedne ili obe kopije tumor supresorskog gena PTEN, fuzija androgen responsivnog transportera sa ERG transkripcionim faktorom, mutacije p52 i prekomerna ekspresija MYC. Pored navedenih markera ispitani su i brojni drugi ( RB, BCL 2…). Ipak neophodna su dalja ispitivanja kako bi se ovi markeri primenili u rutinskoj kliničkoj praksi.

U prognoziranju ishoda raka prostate pre terapije koriste se nomogrami od kojih je najbolji normogram Partin tabela, koji se koristi za postavljanje prognoze pre započinjanja terapije. Ovaj nomogram je pokazao da pacijenti sa velikim Glisonovim stepenom, za koje se smatralo da imaju lošu prognozu, mogu uspešno hiruški lečiti. Pored ovog nomograma, razvijen je niz drugih koji pokazuju ponašanje oboljenja nakon sprovođenja različitih tretmana.

Trenutno dostupne i rasprostranjene metode lečenja raka prostate, uključujući radikalnu prostatekromiju i radioterapiju, ostavljaju trajna neželjena dejstva u vidu impotencije ili inkontinencije.

Komentari su isključeni.

Navigacija objave