Kategorije arhive: Interna Medicina

Hronična opstruktivna bolest pluća ( HOBP )

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća predstavlja oboljenje koje se karakteriše simptomima hroničnog bronhitisa i emfizema, dok klasični trijas simptoma uključuje i simptome astme. Rezultat je oboljenje čija je dominantna karakteristika otežan protok vazduha kroz disajne puteve, koji nije u potpunosti reverzibilan. U zapadnoj Evropi oboljenje je prvi put opisano u 19. veku. Prve klasične opise oboljenja napisali su Badham 1808. godine i Laennec 1827. godine. U britanskoj medicinskoj literatuti opisano je sllično oboljenje sa simptomima hroničnog bronhitisa koje se komplikuje ponavljanim respiratornim infekcijama i završava popuštanjem desnog srca. U to vreme oboljenje se češće javljalo među siromašnima, pa se sumnjalo da se javlja usled lošeg kvaliteta života. Pročitaj više →

Akutni infarkt miokarda

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Akutni infarkt miokarda, srčani napad ili srčani udar predstavlja ireverzibilnu nekrozu srčanog mišića kao posledicu produžene ishemije. Ovo stanje obično rezultuje disbalansom između potrebe miokarda za kiseonikom i mogućnosti dopremanja kiseonika miokardu, što je obično uzrokovano rupturom plaka i trombozom koronarnih krvnih sudova, što redukuje protok krvi kroz vaskularizovani deo miokarda. Iako su kliničke manifestacije ključne u proceni sveukupnog stanja pacijenta sa infarktom miokarda, brojni događaji su nemi i klinički neprepoznati, što pokazuje da pacijenti njihove porodice i zdravstveno osoblje često ne prepoznaju simptome i znake infarkta miokarda. Prisustvo srčanih markera u cirkulaciji obično ukazuje na postojanje nekroze i predstavlja veoma koristan dijagnostički podatak. Pročitaj više →

Angina pektoris

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Angina pektoris je rezultat miokardne ishemije uzrokovane disbalansom između potrebe miokarda za kiseonikom i mogućnosti dopremanja kiseonika i nutrijenata. Najčešće se manifestuje bolom u grudima kod pacijenata sa koronarnom bolešću. Prema studijama sprovedenim u Americi oko 10 miliona amerikanaca pati od angine pektoris, dok se svake godine pojavi oko pola miliona novih pacijenata. Pročitaj više →

Akutni koronarni sindrom

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Akutni koronarni sindrom se odnosi na spektar kliničkih prezentacija koje se kreću od ST elevacije kod infarkta miokarda do manifestacija kod infarkta miokarda bez elevacije ST segmenta ili nestabilne angine pektoris. Ovaj sindrom je uvek udružen sa rupturom aterosklerotskog plaka i parcijalnom ili potpunom trombozom arterije infarktom zahvaćenog regiona miokarda. Pročitaj više →