Kategorije arhive: Hirurgija

Rak prostate

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
Rak prostate

Rak prostate

Rak prostate je najčešći tumor kod muškaraca nakon raka pluća. Javlja se kod 1 od 6 belaca, i nešto češće kod 1 od 5 crnaca. Značajne varijacije u statističkim podacima vezanim za rak prostate u različitim regijonima sveta objašnjavaju se uticajem genetskih faktora na razvoj bolesti. Porodična predispozicija se pojavljuje kao značajan faktor u nastanku bolesti. Način ishrane, takođe, igra značajnu ulogu u nastanku bolesti. Verovatnoća dijagnostikovanja raka prostate raste sa starošću pacijenta. Trenutno, najveći broj pacijenata kod kojih je dijagnostikovan rak prostate, pronađen je putem skrininga, preko prostata specifičnog antigena (PSA) ili preko nalaza prilikom digitorektalnog pregleda, kod asimptomatskih muškaraca. Skrining raka prostate je kontroverzna tema u najvećoj meri zbog suprostavljenih nalaza prospektivnih randomiziranih studija. Pravilna edukacija pacijenata o rizicima i dobrim stranama skrininga je veoma značajna u donošenju pravilinih odluka prilikom dijagnostikovanja bolesti, isto kao i informisanost o metodama lečenja kod pacijenata sa dijagnostikovanim oboljenjem. Pročitaj više →

Kile trbušnog zida

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Neuobičajne u životinjskom svetu, kile trbušnog zida su među najčešćim problemima u hiruškoj praksi. One predstavljaju jedan od vodećih uzroka odsustvovanja sa posla i nesposobnosti za rad i ponekad mogu biti praćene smrtnim ishodom. Poznavanje ovih kila, bile one uobičajene ili neuobičajene, kao i diferencijalno dijagnostički oboljenja koja mogu ličiti na kile trbušnog zida, spadaju u obavezni spektar znanja opšteg i dečijeg hirurga. Postoje tri tipa kila koj su predstavljeni u daljem tekstu. Pročitaj više →

Hronična venska insuficijencija

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

venski-zalisciKod venske insufucijencije krv ne teče normalnim anterogradnim tokom, već se vraća nazad i zadržava se u otečenoj nozi. Venska insuficijencija se obično razvija ne površnim venama nogu u kojima vlada nizak pritisak, i najčešće zbog poremećene funkcije venskih zalistaka. Ovo se može dogoditi u dubokim venama nogu u kojima je pritisak veći, ili se oštećenje zalistaka nalazi i u površinskim i u dubokim venama što je retko. Nelečena insuficijencija vena dovodi do hronične venske insuficijencije, površinskih ili dubokih vena. Istorijski sindromi hronične venske insuficijencije su poznati kao postflebitički i posttrombotički sindromi, što govori o uzrocima većine nastalih hroničnih venskih insuficijencija. Ipak ovi istorjiski nazivi hronične venske insuficijencije su danas napušteni, jer ne obuhvataju sindrom urođenog nedostatka venskih zalistaka. Pročitaj više →

Pseudocista pankreasa

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
Pankreas

Image courtesy of dream designs / FreeDigitalPhotos.net

Pseudocista pankreasa se definiše kao kolekcija tečnosti, koja je bogata amilazom i pankreasnim enzimima, koja ima neepitelizovani zid sastavljen od fibroznog i granulacionog tkiva, i koja se obično javlja nekoliko nedelja nakon početka akutnog pankreatitisa. Treba ih razlikovati od akutnih kolekcija tečnosti, organizovane nekroze i abscesa pankreasa. Pročitaj više →