Hronična opstruktivna bolest pluća ( HOBP )

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća predstavlja oboljenje koje se karakteriše simptomima hroničnog bronhitisa i emfizema, dok klasični trijas simptoma uključuje i simptome astme. Rezultat je oboljenje čija je dominantna karakteristika otežan protok vazduha kroz disajne puteve, koji nije u potpunosti reverzibilan. U zapadnoj Evropi oboljenje je prvi put opisano u 19. veku. Prve klasične opise oboljenja napisali su Badham 1808. godine i Laennec 1827. godine. U britanskoj medicinskoj literatuti opisano je sllično oboljenje sa simptomima hroničnog bronhitisa koje se komplikuje ponavljanim respiratornim infekcijama i završava popuštanjem desnog srca. U to vreme oboljenje se češće javljalo među siromašnima, pa se sumnjalo da se javlja usled lošeg kvaliteta života. Pročitaj više →

Rak prostate

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn
Rak prostate

Rak prostate

Rak prostate je najčešći tumor kod muškaraca nakon raka pluća. Javlja se kod 1 od 6 belaca, i nešto češće kod 1 od 5 crnaca. Značajne varijacije u statističkim podacima vezanim za rak prostate u različitim regijonima sveta objašnjavaju se uticajem genetskih faktora na razvoj bolesti. Porodična predispozicija se pojavljuje kao značajan faktor u nastanku bolesti. Način ishrane, takođe, igra značajnu ulogu u nastanku bolesti. Verovatnoća dijagnostikovanja raka prostate raste sa starošću pacijenta. Trenutno, najveći broj pacijenata kod kojih je dijagnostikovan rak prostate, pronađen je putem skrininga, preko prostata specifičnog antigena (PSA) ili preko nalaza prilikom digitorektalnog pregleda, kod asimptomatskih muškaraca. Skrining raka prostate je kontroverzna tema u najvećoj meri zbog suprostavljenih nalaza prospektivnih randomiziranih studija. Pravilna edukacija pacijenata o rizicima i dobrim stranama skrininga je veoma značajna u donošenju pravilinih odluka prilikom dijagnostikovanja bolesti, isto kao i informisanost o metodama lečenja kod pacijenata sa dijagnostikovanim oboljenjem. Pročitaj više →

Muška neplodnost : Šta utiče na broj spermatozoida

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Muškarci preterano brinu o broju pokretljivih spermatozoida da ponekad zaborave na važnost njihovog kvaliteta koji je od presudnog značaja za plodnost. Na nesreću oko 15 % parova nije sposobno da začne dete nakon seksualnog odnosa. Muška neplodnost može biti uzrokovana brojnim faktorima, koji obuhvataju produkciju spermatozoida, motilitet, i blok u oticanju sperme. Preterana upotreba alkohola i cigareta pouzdano i dokazano loše utiče na kvalitet sperme. Pored ovih poznatih faktora postoji i sledećih 6 faktora o kojima se malo zna i malo vodi računa, a koji mogu uticati na broj spermatozoida. Pročitaj više →

Stajanje tokom sastanka povećava produktivnost

Podelite sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Nova studija predlaže stajanje tokom sastanka što povećava produktivnost u organizacijama. Pronađeno je da u poređenju sa sedenjem, grupe koje su držale sastanke na kojima se ne sedi više oduševljene idejama, manje agresivne u branjenju svojih ideja i što vodi boljoj elaboraciji ideja i indirektno doprinosi funkcionisanju grupe. Istraživači Olin Business School Univerziteta Washington u St. Louisu, objavili su svoje nalaze Social Psychological and Personality Science. Pročitaj više →